خدمات مبتکران الکترونیک کیش

خدمات مبتکران در حوزه تامین محصولات و خدمات اپراتور های تلفن همراه


مبتکران الکترونیک کیش، ارائه دهنده یکپارچه خدمات الکترونیک اپراتور های تلفن همراه خدمات ذیل را در این حوزه در قالب یک سامانه متمرکز ارائه می نماید .
 فروش شارژ
 رمز شارژ الکترونیک
 شارژ مستقیم (Topup)
 فروش بسته های اینترنتی
 استعلام و پرداخت قبض موبایل )میان دوره / پایان دوره(
 فروش سیم کارت الکترونیک
برخی از بستر هایی که سرویس های الکترونیک مبتکران بر بستر آن قابل ارائه است
 دستگاه کارت خوان ) POS )
 کارتخوان موبایلی ) m-pos )
 درگاه موبایلی مبتنی بر کد های دستوری ) USSD )
 اینترنت )وب سایت(
 اپلیکیشن موبایلی
 دستگاه خود پرداز ) ATM )
 دستگاه کیوسک اینترنتی ) Internet Kiosk )
 دستگاه خود پرداز غیر نقدی ) Cashless Kiosk )
 سامانه پاسخ گوی صوتی تلفنی ) IVR

سامانه پاسخ گوی صوتی موبایلی ) Mobile IVR )
 صندوق فروشگاهی
 شبکه های اجتماعی و بات ها
 پیامک
 ابزار های سخت افزاری ویژه فروش شارژ