حضور شرکت مبتکران الکترونیک کیش در هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت