حضور شرکت مبتکران الکترونیک کیش، ارائه دهنده یکپارچه محصولات و خدمات الکترونیکی اپراتور ها در هفتیمن همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت